Rikki

Rikki
Dit is Rikki en zijn vriendjes!

maandag 13 april 2015

Werkjes kunstproject

Kunstproject thema: ‘Gevoelens’
Tijdens dit project werkten de oudste kleuters samen met de eerste graad.
Juf Lut nam de muzische expressie (tekenen , knippen en plakken, schilderen ) voor haar rekening.
Door tekenen  en schilderen laat je zien wie je bent, wat er in jouw binnenwereld speelt en hoe je je voelt. Kinderen kunnen dat van nature heel goed. De oefeningen die aangeboden werden gaan uit van het principe en de wens om kinderen via creatieve opdrachten een verbinding te laten maken tussen hoofd, hart en handen.
De oefeningen die aangereikt werden, gaan niet over hoe ‘hoe het hoort’ of dat het resultaat mooi moet zijn. Het gaat over vol overgave expressie mogen geven aan wat van binnen leeft. Authentiek zijn en genieten, dat is van belang. Zoals een kind dat als geen ander kan.
De opdrachten waren verder gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en gaat over het omgaan met de vier basis emoties; bang, boos, verdrietig en blij. Aan de laatste emotie werd ‘humor’ gekoppeld.

Uitgangspunt voor gevoel:
’ Bang’ was het boek: ‘Mina Lieverd’ Sine van Mol. De eenhoorn. De kinderen leefden zich uit met verf, houtskool, klei en collage.
Dit thema was bij meester Pol het ideaal moment om tot vrij spreken te komen in de kleine groepjes. Bij het ‘tandarts-sketchke’ konden ze met gezicht, handen en benen tonen wat ‘bang zijn’ met je lichaam uithaalt. De ‘stoute’ liederen bij de CD ‘Boink Kadul’ van Stef Coorevits en Yves Bondue werden aangeleerd en ingeoefend. 

‘Boos’ was het boek:’Roodgeelzwartwit.’ Schrijfster Brigitte Minne en tekenaar Carl Cneut bundelden de krachten in een prachtig boek. De kinderen leefden zich uit met de vierkleurenverven en schilderden en herschreven het verhaal uit in een ‘reuzen’ vertelboek, werkten met houtskool en met klei.
De acht groepen van telkens 5 kinderen speelden ‘het boek’ in een aangepaste toneelversie met relatief weinig tekst. 

 ‘Verdrietig’ was een verhaal over ‘pesten’ aangeboden door KVJ 2014-2015 ‘ Rood, of Waarom pesten niet grappig is’ Jan De Kinder (door Ann Foulon). De kinderen werkten met verf, houtskool, en we leerden tranen weergeven met spuitbussen en sponzen.
Bij meester Pol werd door de lln van de 1ste graad de ‘Move’ tegen pesten nog wat extra gedanst. De oudsten wilden de jongsten wel bevragen waarvoor ze angsten hadden. En oplossingen aanreiken, vooral concreet was het doel bij de bijhorende workshop.

‘ Blij’ : we bekijken op het grote Smartbord  ‘ De Boze Grote Wolf Show ‘(Ketnet TV) en werken ook met het reuze vertelboek ‘Kikker is verliefd…’ . We leven ons uit met felle kleurenpallets. Voor ‘humor’ maken we een collage a la Margritte…..wat brengt ons aan het lachen???
Blij zijn met de ‘Lente’ van Vivaldi en al het nieuw leven dat daar ontstaat, werkt charismatisch als je vlaggenzwaaiend in groep individueel elkaar ver -en bewondert.  Met Willy, De Wolf hebben we vijf keer hartelijk gelachen maar toen wij zelf veranderden in bomen, kwamen lied en dans goed van pas. Een boomgaard kan inderdaad door een boom-party veranderen tot een boom-haard. Alle leden van de groepen speelden mee in de Show. We brachten ook een grappige sfeer teweeg zodat de leiders met hun grappige duovoorstellingen van de onderdelen, soms zelf niet meer uit hun lachbui raakten.
Geen opmerkingen: